Sketch

SKETCH

Joonised

Mööblijoonised

Joonestame ja kujundame erimõõdulist ja -ilmelist mööblit. Teeme detailseid tööjooniseid kahemõõtmelisena (AutoCad) ning soovi korral visualiseerime ka 3D renderdusena.

Teostusjoonised

Teeme teostusjooniseid nii hoonetele kui nende erinevatele eriosadele : ventilatsioon, vesi, kanal, küte, side, elekter.
Nii vanadele hoonetele kui uusehitistele.

Veevarustus

Ventilatsioon

Küte

Kanalisatsioon

Inventariseerime & digitaliseerimeMõõdistame hooneid nii seest kui väljast ning koostame korruseplaanid koos ruumide eksplikatsiooniga. Vajadusel ka hoonete vaated ja lõiked.
Teeme vanadest paberjoonistest digitaalsed.
Formaat vastavalt Tellija soovile.
Kasutame AutoCad tarkvara.